Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

ΕΕ: Η Ελλάδα τρίτη στην Ευρώπη στις περιβαλλοντικές παραβάσεις και στους ΧΑΔΑ


Κάθε χρόνο, κάθε Ευρωπαίος πολίτης παράγει πάνω από 500 κιλά αστικών αποβλήτων, περισσότερο από το ένα τρίτο των οποίων πηγαίνει κατευθείαν στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Ενώ ορισμένα κράτη μέλη καταφέρνουν να χρησιμοποιούν τους πόρους αυτούς για παραγωγικούς σκοπούς, και ανακυκλώνουν ή λιπασματοποιούν περίπου το 60% των αστικών αποβλήτων τους, άλλα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείρισή τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις προσπαθειες για να βοηθήσει τα κράτη μέλη που υστερούν σε βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, παρά το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε όλη την ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων και την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα.
Στόχος είναι να παρασχεθεί η δέουσα αρωγή στα ως άνω κράτη μέλη ώστε να βελτιστοποιηθούν οι πολιτικές τους για τα απόβλητα διαμορφώνοντας προσαρμοσμένους χάρτες πορείας που να περιέχουν πρακτικές συστάσεις, με επίκεντρο την αποτελεσματική εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα.
Είναι γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην υγειονομική ταφή και αυτό δεν συνάδει με τις προσπάθειες για μια Ευρώπη που να εκμεταλλεύεται αποδοτικότερα τους πόρους. Η ταφή των απορριμμάτων συνιστά τεράστια απώλεια πολύτιμων υλικών και χαμένη ευκαιρία για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση των επιπτώσεων των αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία.
Ιδιαίτερα, κάτω από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να βελτιώσουμε τη διαχείριση των αποβλήτων, και να την αξιοποιήσουμε ως έναυσμα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μετριάζοντας παράλληλα την πίεση που ασκείται στους φυσικούς πόρους.

Υπογραμμίζουμε καταρχήν την ανάγκη χρησιμοποίησης οικονομικών μέσων για τη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, όπως η φορολογία και η απαγόρευση της υγειονομικής ταφής και της καύσης, συστήματα ευθύνης του παραγωγού, καθώς και κίνητρα για την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση (π.χ. συστήματα «πληρωμής κατά την απόρριψη»).

Επιπλέον, είναι αναγκαία η βελτίωση της παρακολούθησης και των στατιστικών στοιχείων, η εντατικοποίηση της χωριστής συλλογής, η καλύτερη διακυβέρνηση, η επικαιροποίηση των στρατηγικών διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής του κοινού.

Οι μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να δώσoυν προτεραιότητα στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τη λιπασματοποίηση – που αποτελούν τις προτιμώμενες επιλογές στην ιεράρχηση των αποβλήτων οι οποίες ορίζονται στο Waste Framework Directive.

Οι κατευθύνσεις αυτές δίνονται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020, της ΕΕ, στο οποίο νέες εκ των προτέρων προϋποθέσεις στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ ορίζουν ότι τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να είναι συνεπή με την ιεράρχηση των αποβλήτων και να βοηθούν τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν νομικά δεσμευτικούς στόχους της ΕΕ, όπως ο στόχος του 50% για την ανακύκλωση αστικών αποβλήτων.

Τα επόμενα βήματα

Η Ε. Επιτροπή προτίθεται να διοργανώσει πρόσθετα σεμινάρια για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων σε άλλα κράτη μέλη σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Τα εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων – τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν και να υποβάλουν στην Επιτροπή τα κράτη μέλη μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 – θα αποτελέσουν αντικείμενο εις βάθος ανάλυσης.

Έχει επίσης ξεκινήσει διαδικασία για την επανεξέταση βασικών νομικά δεσμευτικών στόχων μέχρι το τέλος του 2014 που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία περί αποβλήτων της ΕΕ. Η επανεξέταση μπορεί να οδηγήσει σε προτάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των υφιστάμενων στόχων για την τόνωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΕ: Η Ελλάδα τρίτη στην Ευρώπη στις περιβαλλοντικές παραβάσεις και στους ΧΑΔΑ: 
: http://www.econews.gr/2013/03/21/ellada-perivallontiki-nomothesia-97604/

Πτολεμαΐδα 5: μεγάλος ωφελημένος οι γερμανικές εταιρείεςΣυμφέρουσα για τη Γερμανία και όχι για την Ελλάδα είναι «η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5» (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5B524%5D=2361&language=el-GR).
Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της «Berlinez Zeitung», που επικαλείται έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών της χώρας, η προμήθεια του εξοπλισμού θα είναι γερμανικής προέλευσης ενώ διασφαλίζονται εκεί 1.150 θέσεις εργασίας έως το 2017. Επίσης, στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος για το γερμανικό οργανισμό ασφάλισης εξαγωγικών πωλήσεων Euler-Hermes, που βλέπει «μόνο περιορισμένες δυνατότητες πωλήσεων στο εσωτερικό, και πως μόνο με ξένες παραγγελίες, όπως εκείνη της ΔΕΗ με τον οργανισμό, θα είναι εξασφαλισμένη η κατασκευή εξοπλισμού μονάδων παραγωγής ενέργειας από γερμανικό εργοστάσιό της».
Ο Κώστας Κατώπης, από τη θεματική ομάδα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής των Οικολόγων Πράσινων, επισημαίνει: «Η Euler-Hermes χορηγεί δάνεια και εγγυήσεις για έργα που αφορούν γερμανικές εξαγωγές. Με αυτό τον τρόπο η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της κ. Μέρκελ εξασφαλίζει την προμήθεια εξοπλισμού από μία εταιρεία της ίδιας χώρας για την κατασκευή της μονάδας στη βόρεια Ελλάδα».
Καλούμε τη ΔΕΗ, αναφέρει το κόμμα των Ελλήνων Πρασίνων, «να αποδείξει τη βιωσιμότητα της μονάδας (με ή χωρίς ευνοϊκή χρηματοδότηση) δημοσιοποιώντας τις δικές της εκτιμήσεις για το μερίδιο αγοράς και το συνολικό κόστος παραγωγής της μονάδας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής της».
Χθες η Κομισιόν έθεσε σε διαβούλευση την Πράσινη Βίβλο για την Ενέργεια έως το 2030. Προβλέπεται: η μείωση των εκπομπών κατά 40% και -έμμεσα- μερίδιο ΑΠΕ (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 30% στην τελική κατανάλωση ενέργειας. «Ακόμα κι αν υιοθετηθούν αυτοί οι στόχοι», τονίζει ο Κώστας Κατώπης, «το περιθώριο λειτουργίας της μονάδας (που αναμένεται να αρχίσει να παράγει ενέργεια το 2020) θα μειωθεί δραματικά και η οικονομική της βιωσιμότητα θα εξαρτάται αποκλειστικά από επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Που σημαίνει, από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και εκτίναξη των τιμών ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές».
Φ. ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ
http://www.enet.gr/