Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Πράσινη Πρόταση Για Τη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων Πολιτική Κίνηση Οικολόγων Πράσινων Ημαθίας


Βέροια, 10/2/2011

Οι Οικολόγοι Πράσινοι Ημαθίας έχουμε επεξεργαστεί και προτείνουμε μια διαφορετική πρόταση για τη διαχείριση των απορριμμάτων που είναι οικολογικά αποτελεσματική, δίκαιη και κοινωνικά υπεύθυνη, έχει λογικό οικονομικό κόστος, και μπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα εξασφαλίζοντας ευρύτατη συναίνεση. Αντί να θάβονται ή/και να καίγονται με υψηλό κόστος τεράστιες ποσότητες... απορριμμάτων, μπορούμε να πετύχουμε σύντομα την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων, μεγιστοποιώντας την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. Όσοι λαμβάνουν αποφάσεις πρέπει να σταματήσουν να υποκύπτουν στις πιέσεις ισχυρών λόμπυ και να επιλέξουν μια «πράσινη» λύση για τα απορρίμματα.

Παρουσιάζουμε αυτή την εναλλακτική πρόταση οκτώ σημείων για βιώσιμη διαχείριση των σκουπιδιών στον νέο Δήμο Βέροιας με άμεση βελτίωση της κατάστασης στην χωματερή του Αλιάκμονα, χωρίς νέους χώρους ταφής, αλλά και χωρίς καύση ή άλλη θερμική επεξεργασία.

Η πρόταση των Οικολόγων Πράσινων για λύσεις δίκαιες, οικονομικά αποτελεσματικές και

οικολογικά συμβατές, θέτει ως προτεραιότητες:

1. Πρόληψη και μείωση των απορριμμάτων στην πηγή. Αποτελεσματικές πολιτικές για λιγότερα σκουπίδια ΑΜΕΣΑ.
2. Διαλογή στην πηγή, για ανακύκλωση και κομποστοποίηση του μεγαλύτερου μέρους τους.
3. Απόρριψη κάθε θερμικής επεξεργασίας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση).
4. Προώθηση των λύσεων με διαβούλευση, διάλογο και συναίνεση. Συμμετοχή όλων των πολιτών στις λύσεις.

Ενταγμένη σε μια «Στρατηγική Μηδενικών Αποβλήτων», η αναλυτική μας πρόταση περιλαμβάνει οκτώ σημεία:

(1) Κατασκευή Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών στον χώρο της θέσης 12, αντί του προγραμματισμένου ΧΥΤΥ (με βιοξήρανση & αναερόβιας χώνευση σύμμεικτων απορριμμάτων). Αναζήτηση χρηματοδότησης σε συνεργασία με τους γειτονικούς Δήμους, την Περιφέρεια και το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

(2) Προώθηση και με υποχρεωτικά μέτρα, σε χρονοδιάγραμμα δύο το πολύ ετών της δημιουργίας νέου διαδημοτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στην Ημαθία.

(3) Όλοι οι Δήμοι (Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας) να αναλάβουν ευθύνες μέσω συμβάσεων (ή μέσω του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) που προβλέπεται από τον Νόμο να δημιουργηθεί από 30/6/2011) για κομποστοποίηση αλλά και για μείωση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων.

(4) Δημιουργία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης- Ανακύκλωσης Έντυπου Χαρτιού. Δίκτυο συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς προς πώληση σε μονάδες αξιοποίησης χαρτιού.

(5) Προώθηση της Διαλογής στην πηγή.Τέσσερις χωριστοί κάδοι για: (α) χαρτί/χαρτόνι & έντυπα, (β) λοιπές ανακυκλώσιμες συσκευασίες, πλαστικά & γυαλί (γ) οργανικά για κομπόστ (δ) υπολείμματα. Επιπλέον Κέντρα Διαλογής και Επαναχρησιμοποίησης-Ανακύκλωσης σε δημοτικούς χώρους. Προμήθεια νέων κάδων με χρήματα από την .

(6) Εφαρμογή της νομοθεσίας, όσο αφορά τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, έπιπλα, ογκώδη αντικείμενα, φάρμακα, νοσοκομειακά και επικίνδυνα οικιακά απόβλητα.

(7) Στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για ανακύκλωση και οικιακή κομποστοποίηση με συνεχή χρήση των τοπικών ΜΜΕ και το διαδίκτυο.

(8) Πρόταση στην Περιφέρεια για Διαμόρφωση νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα σκουπίδια στην Κεντρική Μακεδονία γενικότερα.

Μην προχωρήσετε σε μια λύση, που -για μας τουλάχιστον - θεωρείται απαράδεκτη και ασύμβατη με μια οικολογική οπτική.

Η καύση όπως και οι άλλες σκληρές μέθοδοι είναι επικίνδυνες, πανάκριβες αλλά και οικονομικά ασύμφορες. Η καύση για παράδειγμα, εκπέμπει τοξικές ουσίες, επικίνδυνες διοξίνες και φουράνια, ειδικά κατά την έναρξη ή διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, προκαλεί προβλήματα υγείας στους εργαζόμενους σε αυτή αλλά και στις περιοχές που γειτνιάζουν, δεν είναι κοινωνικά αποδεκτή, σπαταλά ενέργεια, συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και δεν έχει τα κοινωνικά οφέλη που έχει η πράσινη διαχείριση. Αποτελεί πανάκριβη επένδυση και θα βαρύνει για τα επόμενα χρόνια τους πολίτες, με πολλαπλασιασμό των τελών καθαριότητας. Παρόμοια προβλήματα έχουν και οι τεχνολογίες πλάσματος.

Επίσης στις μονάδες βιοξήρανσης ή βιολογικής ξήρανσης γίνεται μηχανική επεξεργασία των σύμμεικτων απορριμμάτων, όπου ανακτώνται μέταλλα και γυαλί και τα υπόλοιπα (κυρίως χαρτί, πλαστικά και οργανικά) μετατρέπονται σε ομογενοποιημένο καύσιμο υλικό, που λέγεται SRF, το οποίο θα πρέπει να οδηγηθεί σε θερμική επεξεργασία σε ειδικές μονάδες καύσης ή πυρόλυσης ή αεριοποίησης. Παίρνοντας το παράδειγμα της Φυλής στηνΑθήνα, από την επεξεργασία 700.000 τόνων σκουπιδιών θα παράγονται 385.000 τόνοι SRF κάθε χρόνο, η καύση των οποίων θα οδηγήσει στην παραγωγή τέφρας, που επίσης θα θάβεται σε ειδικό χώρο για επικίνδυνα απόβλητα. Η τέφρα είναι επικίνδυνο απόβλητο λόγω της περιεκτικότητάς της σε υδράργυρο και άλλα βαρέα μέταλλα και άρα η επεξεργασία της πριν από την ταφή είναι ακριβότερη και θα πρέπει να γίνεται με ειδικές προδιαγραφές ασφαλείας.

Επιπλέον, παρά την πρόοδο της τεχνολογίας, η καύση αστικών αποβλήτων οδηγεί στην έκλυση διοξινών, ενώ το ζήτημα της ομοιομορφίας στη μεθοδολογία συστηματικού ελέγχου των εκπομπών αυτών των ουσιών παραμένει άλυτο ανάμεσα σε κράτη - μέλη της Ε. Ε. Είναι αδιανόητο να αποδεχτούμε τη μέτρηση εκπομπών ουσιών αυτής της επικινδυνότητας μόλις μία - δύο φορές το χρόνο. Ένα άλλο σοβαρό περιβαλλοντικό μειονέκτημα είναι η παραγωγή τοξικής τέφρας για την οποία δεν υπάρχει εγκατάσταση διαχείρισης σε όλη τη χώρα!

Παρά τα ακριβά συστήματα και τα αυστηρά όρια, οι διοξίνες δεν μηδενίζονται, αλλά απλά περιορίζονται σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Τα επεισόδια ρύπανσης και οι αστοχίες είναι συχνές. Ακόμη και στην τεχνολογικά προηγμένη Γερμανία αρκετά εργοστάσια καύσης απορριμμάτων έχουν κλείσει, γιατί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις αυστηρές προδιαγραφές. Ας σημειωθεί εδώ ότι η εν λόγω τεχνολογία λειτουργεί στην πράξη αντίρροπα με την ανακύκλωση, (παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις), διότι θέλει τα παραγόμενα καύσιμα της (RDF, SRF) να είναι πλούσια σε θερμίδες (χαρτί, πλαστικό κλπ). Ο λόγος είναι προφανής: Να παραχθεί μέσω της καύσης περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία πωλείται ακριβά (λόγω υψηλών επιδοτήσεων του Ν.3851/2010) και αυξάνει την κερδοφορία του επενδυτή.

Πέραν της περιβαλλοντικής -οικολογικής σκοπιάς του θέματος υπάρχει και η οικονομική διάσταση. Η τεχνολογία που προκρίνεται είναι ακριβή. Συνεπάγεται επιβάρυνση τόσο του δημότη με αυξημένα τέλη καθαριότητας, όσο και του φορολογούμενου που θα επιδοτεί με βάση το νόμο 3851/2010 την καύση των δευτερογενών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αν επιλεγεί είτε η βιολογική ξήρανση με καύση του παραγόμενου SRF, είτε η απευθείας στοιχειομετρική καύση των σύμμεικτων απορριμμάτων, το κόστος διαχείρισης ενδέχεται να είναι έως και τριπλάσιο συγκριτικά με την εναλλακτική λύση της βιώσιμης διαχείρισης των ΑΣΑ που προτείνουν πανελλαδικά οι Οικολόγοι Πράσινοι: εκτεταμένη κομποστοποίηση οργανικών (τόσο μεγάλης και μεσαίας κλίμακας, όσο και οικιακής), ανακύκλωση συσκευασιών, ελαστικών και άλλων «άχρηστων» υλικών κλπ.

Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, είναι εγκληματικό να μεθοδεύονται λύσεις με πολλαπλάσιο κόστος και πολλαπλάσια περιβαλλοντική επιβάρυνση, όπως η καύση. Τελικά φαίνεται ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά μόνο όπου ενδιαφέρονται ισχυρά συμφέροντα. Η πρόταση των Οικολόγων Πράσινων ανατρέπει το πλαστό δίλημμα, να δεχθούμε είτε καύση είτε βίαιη επιβολή νέων χώρων ταφής, είτε και τα δύο. Αν υπάρξει πολιτική βούληση και διάθεση να γίνουμε όλοι μέρος της λύσης, η διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να είναι φιλική προς το περιβάλλον, με συντριπτικά χαμηλότερο κόστος και με περισσότερες θέσεις εργασίας: απαντάμε έτσι ταυτόχρονα στην περιβαλλοντική, την κοινωνική και την οικονομική κρίση, όπως επιβάλλουν οι απαιτήσεις των καιρών.

Αναλυτικά για τον Δήμο Βέροιας:

Ο ρόλος και η ευθύνη του Δήμου Βέροιας είναι να εφαρμόσει τη νομοθεσία (άρθρο 8 του νόμου 2939/6-8-2001-ΦΕΚ 179) με αποτελεσματικά προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης, με συμμετοχή της κοινωνίας με σαφείς δεσμευτικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα.

Μέτρα που θα μπορούσαν να παρθούν σήμερα:

-να προχωρήσουμε στην εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων - την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας - σε πράσινες θέσεις εργασίας. Προτάσσουμε την κοινωνία των μηδενικών αποβλήτων, την κοινωνία της ανακύκλωσης. Προτάσσουμε την ανακύκλωση στην πηγή, την προώθηση προγραμμάτων κομποστοποίησης των βιοαποικοδομήσιμων οργανικών υλικών σε επίπεδο κατοικίας (οικιακή κομποστοποίηση), γειτονιάς (κοινοτική κομποστοποίηση) και δήμου (δημοτική κομποστοποίηση) την εναλλακτική διαχείριση των υλικών εκσκαφών, οικοδομών και κατεδαφίσεων (μπάζα).

-να δημιουργηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις επαναχρησιμοποίησης (ρούχων, οικιακού εξοπλισμού, συσκευών κ.ά.) από τον Δήμο Βέροιας. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με την επαναχρησιμοποίηση είναι 50πλάσιες σε σχέση με την ταφή ή την καύση.

-να κλείσουν οριστικά και να αποκατασταθούν οι ανεξέλεγκτοι χώροι διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.). Λέμε όχι στην καύση απορριμμάτων καθώς και στη δημιουργία νέων ΧΥΤΑ. Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν θεωρούμε λύση τη δημιουργία νέων χώρων ταφής ανεπεξέργαστων απορριμμάτων. Η καύση δημιουργεί μία (1) θέση εργασίας ανά 10.000 τόνους απορριμμάτων, όσο και οι ΧΥΤΑ, ενώ η επαναχρησιμοποίηση και εναλλακτική διαχείριση δημιουργούν 25-300 θέσεις εργασίας ανάλογα το προς διαχείριση υλικό! Τα εργοστάσια ενεργειακής αξιοποίησης (καύσης) αντιστρατεύονται τις πολιτικές μείωσης των απορριμμάτων και την ανακύκλωση καθώς χρειάζονται τεράστιες ποσότητες εύφλεκτων υλικών για να λειτουργούν χωρίς προβλήματα.

-να ενδυναμώσει ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων. Εκστρατεία ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης των πολιτών, ώστε να πετύχουμε δραστική μείωση του όγκου των απορριμμάτων προς τελική διάθεση. Ενθαρρύνουμε τη δουλειά που κάνουν σε αυτή την κατεύθυνση περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς και ζητάμε να ενισχυθούν με κίνητρα και αντικίνητρα οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Σημαντικό ρόλο μπορεί και πρέπει να παίξει η εκπαιδευτική κοινότητα στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

-να χρησιμοποιηθούν τα οικονομικά εργαλεία για να πετύχουμε τη μείωση των απορριμμάτων. Προτείνουμε ένα σύστημα διαφοροποιημένης χρέωσης για τα απορρίμματα για τα νοικοκυριά και τους δήμους και χρηματοδότηση των δήμων ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους.

-να λειτουργήσουν Προγράμματα συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης τωνπολιτών στα συστήματα διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς επίσης στην ορθή καταναλωτική συμπεριφορά. Η ενημέρωση και η ατομική υπευθυνότητα των πολιτών, καθώς επίσης και η εξοικείωσή τους με την οικιακή κομποστοποίηση και την επιμελή διαλογή στην πηγή απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και πληροφόρηση.

-να γίνουν δράσεις και συνεργασίες που θα στοχεύουν στην μείωση της συσκευασίας στο εμπόριο καθώς επίσης στην εισαγωγή της πράσινης χημείας στη παραγωγική διαδικασία. Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε τοπικό επίπεδο προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων.

Για την Πολιτική Κίνηση Οικολόγων Πράσινων Ημαθίας

Καραγαβριηλίδης Σίμος

Κουρουζίδης Χάρης

Γιαννάκη Αγγελική

Κακάρογλου Βαγγέλης

Αξούριστου Χαρά

Παπουλίδου Μαρία

Επισυνάπτονται:

1. Πρόσφατη μελέτη που κατατέθηκε στο Υπουργείο από τέσσερεις περιβαλλοντικές οργανώσεις (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, WWF και Δίκτυο Μεσόγειος SΟS) με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Αττική». Οι οργανώσεις λένε ότι η πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα 5-7 χρόνια και να χρηματοδοτηθεί από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις με εκταμίευση της τάξεως των 100-120 εκατ. ευρώ.
2. Πρόταση 8 σημείων των Οικολόγων Πράσινων για την Αττική.

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Ποιοι περιφράσσουν και οριοθετούν την Θέση 12 ;

M’ έκπληξη είδαμε πριν ένα 15νθήμερο περίπου να έχουν τοποθετηθεί πάσσαλοι περίφραξης στην θέση 12 .
Μα καλά τόση αναίδεια ;

Με τίνος την εντολή περιφράχθηκε ο χώρος όταν ακόμα τίποτα δεν έχει κριθεί ;

Όταν εκκρεμούν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Όταν το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας έχει πάρει αρνητική θέση για την επιλογή της θέσης αυτής ;

Πρακτικές που θυμίζουν εποχές του « Αποφασίζομεν και διατάσομεν» , σε μια τέτοια συγκυρία , μόνον άρρωστα και επικίνδυνα μυαλά τις σκέφτονται και τις υλοποιούν . Μυαλά που έμαθαν όλα αυτά τα χρόνια να έχουν ως συνομιλητές τους πειθήνιους και αφελείς πολίτες που δέχονταν σαν τετελεσμένα τα γεγονότα ή ακολουθούσαν πιστά την εντολή του κάθε κομματάρχη. Εδώ όμως βλέπουμε ότι τα πράματα έχουν ξεφύγει τελείως. Καταστρατηγούνται και καταπατούνται αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων και δεν βλέπουμε να παίρνει θέση κανένας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλήθεια τι προτίθενται θα κάνουν οι αρμόδιοι φορείς ;

Η τοποθέτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας, 24.11.2011

Η τοποθέτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου

στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας, 24.11.2011

Η περίπτωση του ΧΥΤΥ Ημαθίας είναι ένα ακόμη κομμάτι που έρχεται να συμπληρώσει το θέατρο του παραλόγου που παρακολουθούμε σε όλη την ελληνική επικράτεια στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Εδώ αντανακλώνται όλα τα προβλήματα τα διαρθρωτικά, νοοτροπίας κτλ και οι παθογένειες που οδήγησαν τη χώρα στο σημερινό αδιέξοδο.

Έχουν περάσει δέκα χρόνια που παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις όλων των αρμόδιων φορέων, ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, Δασαρχείο, Πολεοδομία, ΤΕΕ, Αρχαιολογία, και πολιτών η Ν.Α. μετά από πρόταση του ΕΣΔΑ Ημαθίας επιλέγει τη θέση 12 αν και δεν περιλαμβάνονταν στη μελέτη αξιολόγησης θέσεων (ΠΠΕΑ).

Επιλέγει τη θέση 12 που βρίσκεται νότια του ποταμού Αλιάκμονα, σε απόσταση μόλις 300 μέτρων και με υψομετρική διαφορά 100 μέτρα από τον ταμιευτήρα που υδροδοτεί από το 2003 την πόλη της Θεσσαλονίκης με 160.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αυτό το σημείο σχεδιάστηκε να υποδέχεται περί τους 170 τόνους σκουπιδιών ημερησίως. Εκτός αυτού, η περιοχή περιλαμβάνει τμήμα της προστατευμένης περιοχής NATURA 2000 «Στενά του Αλιάκμονα», έχει χαρακτηρισθεί ως τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους της ευρύτερης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου Βεργίνας – Παλατιτσίων με την 8383/92 απόφαση του Υ.ΜΑ.Θ. Είναι αναδασωτέα έκταση και μεγάλο τμήμα της ανήκει στη Μονή του Αγ. Προδρόμου.

Και εφόσον την επιλέγει με αυτόν τον σκανδαλώδη τρόπο, ανεξάρτητα των πολλών και τεκμηριωμένων αντιδράσεων, επιδίδεται σε μια πολύχρονη προσπάθεια να επιβληθεί αυτή η λανθασμένη εξ αρχής επιλογή.

-Υπουργοί άλλαξαν θέση πάνω στο ίδιο ζήτημα, με εντελώς αντιφατικές Υπουργικές Αποφάσεις.

-Θεσμικά όργανα της πολιτείας, όταν το Κ.Α.Σ., άλλαξε τρεις φορές τη γνωμοδότηση του πάνω στο ίδιο ζήτημα και μάλιστα χωρίς να αλλάξουν τα δεδομένα

-Η Υπουργός ΠΕ.Κ.Α., εγκρίνει ΜΕΑ- ΧΥΤΥ σε μια πολλαπλά προστατευόμενη περιοχή (Natura 2000, Τ.Ι.Φ.Κ., ΟΥΝΕΣΚΟ-Αρχαιολογικός χώρος, Ταμιευτήρας Υδροδότησης Θεσ/νικης)

Και τελικά το Μάρτιο του 2010 ο ΕΣΔΑ Ημαθίας υπογράφει τη σύμβαση με την Ηλέκτωρ Α.Ε για μελέτη κατασκευή χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης για 25 χρόνια ύψους 28.000.000

Τον Δεκέμβριο του 2010, λίγες μόνο μέρες πριν λήξουν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της ΚΥΑ του 2005 (30.12.2010), έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ., εγκρίνεται η μελέτη εφαρμογής του έργου σε γήπεδο μεγαλύτερο κατά 32 στρέμματα, από το αρχικά παραχωρηθέν των 49 στρεμμάτων, δηλαδή σε ξένο οικόπεδο, δασική έκταση εν προκειμένω, η οποία μέλει να παραχωρηθεί!

Η έκταση όμως δεν περιλαμβάνεται στη Μελέτη των περιβαλλοντικών όρων, ούτε έχουν εκδοθεί νέοι περιβαλλοντικοί όροι.

Με όλα τα παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα μια τουλάχιστον ύποπτη συνδιαλλαγή μεταξύ του Δημοσίου και των μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών η οποία δικαιολογεί την άποψη μας ότι στη διαχείριση των απορριμμάτων επιλέγεται εκείνη η μέθοδος που στοχεύει στη κερδοσκοπία σε βάρος του περιβάλλοντος, της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Η μέθοδος αυτή παρουσιάζεται πλέον σε όλη την επικράτεια σαν η μόνη λύση αφού για τόσα χρόνια όλοι έβλεπαν το πρόβλημα, αλλά και η κεντρική εξουσία αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, στο μεγαλύτερο ποσοστό της, αδιαφορούσαν για το τι γίνονταν τα απορρίμματα, πόσο μας κόστιζαν, τι επιπτώσεις είχε η ανεπαρκής διαχείρισή τους. Η χώρα καταδικάστηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πλήρωσε πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ αλλά απειλείται και με νέα πρόστιμα αφού άλλα συμφωνεί με την ΕΕ και άλλα κάνει.

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ διατίθενται ετησίως στη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων, όχι πάντα με διαφανή κι αποτελεσματικό τρόπο. Γύρω από τη διαχείριση των απορριμμάτων διαμορφώθηκαν καταστάσεις που είχαν ως αποτέλεσμα σπατάλη χρημάτων και γιγάντωση μηχανισμών διαπλοκής.

Η αδυναμία οργάνωσης έχει υψηλό κόστος. Οι υποδομές για ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων ενός μικρού νομού δεν θα κόστιζαν πάνω από κάποιες χιλιάδες ευρώ (για ανακύκλωση και κομποστοποίηση του 80-90% των απορριμμάτων). Παρ’ όλα αυτά ακόμα σχεδιάζονται μεγάλες μονάδες επεξεργασίας που κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ. Αν επικυρωθεί αυτή η σύμβαση θα κοστίσει στα επόμενα 25 χρόνια στους κατοίκους της Ημαθίας 120.000.000 €,

Όλο το σύστημα ιεράρχησης προτεραιοτήτων, μελέτης-σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων πάσχει μια και δεν βασίζεται σε ορθολογικές επιλογές, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες για οικολογικά και οικονομικά αποτελεσματικές λύσεις. Τεράστια ποσά δαπανώνται σε μελέτες επί μελετών που συχνά - υπάρχουν προφανώς και οι εξαιρέσεις - είναι αντιγραφή μελετών από άλλες περιοχές ή οδηγούν σε υπερβολικά δαπανηρά έργα.

Τι θα γίνει το SRF που θα παράγεται από τη συγκεκριμένη μελέτη; Θα καίγεται ή θα θάβεται; Αν λοιπόν οδηγηθεί στη καύση τότε θα απαιτηθεί και μονάδα καύσης αλλά και ΧΥΤΥ επικινδύνων. Παράλληλα αν η καύση γίνει δίχως τηλεθέρμανση τότε θεωρείται ως διάθεση από την Οδηγία 2008/98 και ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμη (αφού ο μέγιστος συντελεστής ενεργειακής απόδοσης τους είναι 0.42 <0.65 που απαιτείται) Αυτό από μόνο του ακυρώνει τον ΠΕΣΔΑ Κ.Μ. που οδηγεί σε Θερμική Αξιοποίηση με την προώθηση 6 τέτοιων μονάδων στην Περιφέρεια, και θα απειληθεί πάλι η χώρα με πρόστιμα αφού είναι ξεκάθαρη η ασυμβατότητα του με την οδηγία 2008/98.

Αν πάλι το SRF οδηγηθεί σε θάψιμο τότε εκτός από το κόστος της ταφής που πληρώνουμε και σήμερα θα πληρώσουμε επιπλέον για να μετατρέψουμε τα σκουπίδια σε SRF και μετά να τα θάψουμε. Θα πληρώσουμε όμως και τα πρόστιμα αφού δεν θα έχουμε επιτύχει τους στόχους ανάκτησης των ανακυκλώσιμων υλικών.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο προωθούμενος συνδυασμός παραγωγής και καύσης δευτερογενών καυσίμων είναι έντονα προβληματικός μια και:

- Δεν μπορεί να επιτύχει, με οικονομικά εφικτό τρόπο, ολικό συντελεστή ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερο του 0,65 έτσι ώστε να είναι συμβατός με την Οδηγία 2008/98.

- Είναι εξαιρετικά δαπανηρός μια και, σε σύγκριση με άλλα συστήματα όπως προκύπτει από μελέτες (περιβαλλοντικών οργανώσεων, Οικολόγοι Πράσινοι, Πανεπιστήμιο Κρήτης)απαιτεί πενταπλάσιες έως επταπλάσιες επενδύσεις και επιβαρύνει τους ΟΤΑ 7 με 9 φορές περισσότερο ετησίως.

Παράδειγμα: Σύμφωνα με τη μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης (Οικονομόπουλος) το εργοστάσιο στον Αγ. Αντώνιο στη Θεσσαλονίκη θα επιβαρύνει (δίχως δημόσια χρηματοδότηση) τους Ο.Τ.Α. με 189 ευρώ/t απορριμμάτων και κάθε εξυπηρετούμενο δημότη με 90 ευρώ ετησίως, ενώ το σύστημα επεξεργασίας που προκύπτει από μελέτες του Πολυτεχνείου Κρήτης θα επιβαρύνει τους Ο.Τ.Α. στη μεν Α΄ Φάση με 29 ευρώ/t απορριμμάτων και κάθε εξυπηρετούμενο δημότη με 14 ευρώ ετησίως, στη δε Β΄ Φάση με 20 ευρώ/t απορριμμάτων και κάθε εξυπηρετούμενο δημότη με 9 ευρώ ετησίως.)

- Δεν είναι περιβαλλοντικά φιλικό και σίγουρα δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό.

- Απαιτεί αυξημένο χρόνο εφαρμογής

- Καθιστά μονόδρομο τη χρήση ΣΔΙΤ, αποκλείοντας τη δυνατότητα υλοποίησης από την τοπική αυτοδιοίκηση.

- Δημιουργεί ισχυρά και δύσκολα διαχειρίσιμα υγρά απόβλητα από τις μονάδες βιολογικής ξήρανσης και αναερόβιας χώνευσης, Πέραν τούτου, όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά (με εξαίρεση τα μέταλλα), καθώς και τα οργανικά, αντί να ανακυκλωθούν οδηγούνται σε καύση. Η καύση όπου κι αν γίνει τελικά, στην ίδια την περιοχή ή σε κάποιο άλλο μέρος δημιουργεί τοξικές αέριες εκπομπές και τοξικά στερεά κατάλοιπα με ενδεχόμενες σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των περιοίκων (βλέπε π.χ. Thompson and Anthony, 2008).

Παράλληλα σύμφωνα με τον Καλλικράτη (άρθρο 206, παρ.6) οι σύνδεσμοι και οι Ανώνυμες εταιρείες που έχουν συσταθεί ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) συγχωνεύονται σε ενιαίο σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Δήμοι όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. Σύμφωνα μ’ αυτό δεν είμαστε σίγουροι ότι νομιμοποιείται ο ΕΣΔΑ Ημαθίας για την υπογραφή της σύμβασης αφού από τα μέλη του, ορισμένα μόνο εξακολουθούν να είναι αιρετοί και να υπογράφουν την απόφαση. Ο πρόεδρος του ΕΣΔΑ δεν επανεκλέχθηκε.

Έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι οι σημερινές οικονομικές συνθήκες δεν αφήνουν περιθώρια για συνέχιση των πρακτικών, που οδήγησαν τη χώρα στη διεθνή απαξίωση και ουσιαστική χρεοκοπία.

Η οικονομική κρίση, η ύφεση & η συνεπαγόμενη μείωση στην κατανάλωση (της τάξεως του >20%) μειώνει δραματικά τις ποσότητες των παραγόμενων απορριμμάτων. Το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και να οδηγήσει σε επικαιροποίηση των αντίστοιχων παραδοχών και του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ.

Έφτασε η ώρα να αναπτυχθούν στην κοινωνία νέες ιδέες και να προωθηθούν πράσινες λύσεις στην κρίση, ακόμα και αν πρόκειται για τα σκουπίδια. Ναι είναι δικά μας τα σκουπίδια. Δεν μπορούμε να τα εξαφανίσουμε. Αλλά οι οικολογικές λύσεις για τα σκουπίδια είναι οικονομικά αποτελεσματικές, συναντάνε την κοινωνική αποδοχή, δημιουργούν θέσεις εργασίας στην ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και κομποστοποίηση. Κάθε ευρώ που επενδύεται σε οικολογικές λύσεις έχει θετικό αποτέλεσμα, περιορίζει τις δαπάνες των δήμων, αν είναι σωστά οργανωμένοι και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης λειτουργίας της διοίκησης. Οι ενεργοί πολίτες δεν πρέπει απλώς να απαιτήσουν τερματισμό της διαπλοκής και της διαφθοράς, αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και των πόρων σε τοπικό επίπεδο (τέλη καθαριότητας), αλλά και να υιοθετήσουν νέες στάσεις ζωής, υπευθυνότητα και προστασία του δημόσιου συμφέροντος και του δημόσιου χώρου.

Η κρίση απαιτεί βαθιές αλλαγές, προτάσεις και αλληλεγγύη. Κάθε πρόβλημα είναι και μια ευκαιρία για να αλλάξουμε. Είναι, ίσως, η ώρα να περάσουμε από την οργή στη συνειδητή επιλογή της αλλαγής πολιτικής, της κοινωνικής οργάνωσης και της ίδιας της καθημερινής ζωής.

Καταθέτουμε και κείμενο με ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση των ΑΣΑ στο Ν. Ημαθίας( Στην διάθεση των ενδιαφερομένων) .

Πράσινη διαχείριση των απορριμμάτων ΤΩΡΑ!

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Πολιτική Κίνηση Ημαθίας

Για τον ΧΥΤΥ Ημαθίας

Διαβάσαμε πρόσφατα στον τοπικό τύπο και με αφορμή την συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης σχετικά με τη Θέση 12 , κείμενο μέλους της Οικολογικής Ομάδας Βέροιας όπου επιτίθεται στον επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης " Οικολογία Αλληλεγγύη " κ. Τρεμόπουλο Μιχάλη και στα μέλη της Πολιτικής Κίνησης των Οικολόγων Πράσινων στην Ημαθία αναφέροντας ότι ήμασταν υπέρ της Θέσεις 12 και ότι : "Τώρα που «τραβάει» η υπόθεση, που «καθάρισε» το θέμα από όλους τους άλλους πλήν αυτού, τώρα είναι λάβρος κατά του «έργου». "

Είναι γνωστό σε όλους ότι η Πολιτική Κίνηση ( ΠΚ) των Οικολόγων Πράσινων Ημαθίας συστάθηκε εδώ και 2 χρόνια. Πώς θα ήταν δυνατό να εμφανίζεται με θέσεις απόψεις και προτάσεις ποιο πριν;

Τα μέλη των Οικολόγων Πράσινων στην Ημαθία παρ΄ όλα αυτά είχαν σαφή θέση και άποψη και πριν την σύσταση της Πολιτικής Κίνησης και η οποία δεν διαφέρει από τις θέσεις των Οικολόγων Πράσινων στην Ελλάδα αλλά και όλου του οικολογικού κινήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες είναι σαφείς και διατυπωμένες εδώ και δεκαετίες κι αυτή δεν είναι άλλη παρά κατά της καύσης (εν προκειμένω σε οποιαδήποτε θέση 5 ή 12) και υπέρ μιας διαχείρισης μηδενικών αποβλήτων (με κομποστοποίηση, ανακύκλωση, κ.λ.π.) και είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε ολοκληρωμένη 18σέλιδη πρόταση στη Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.

Οι θέσεις μας αναρτημένες στο διαδίκτυο βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://oikoveria.blogspot.com/2011/05/blog-post.html και είναι οι εξής:

Η Οικολογία - Αλληλεγγύη είναι αντίθετη στην προώθηση μονάδων καύσης μέσω των μονάδων βιολογικής ξήρανσης γιατί:

  • Η καύση αποβλήτων είναι η μεγαλύτερη πηγή έκλυσης διοξινών, σημαντικού ποσοστού υδραργύρου και μικροσωματιδίων. Ακόμη και με την καλύτερη τεχνολογία, εκπέμπονται τοξικά βαρέα μέταλλα, άκαυστα απόβλητα και προϊόντα ατελούς καύσης.
  • Παράλληλα, παράγονται στερεά απόβλητα -σκουριά και τέφρα- τοξικά υγρά απόβλητα, που απαιτούν ειδική διαχείριση. Η σημερινή τεχνολογία δεν εγγυάται τη συνεχή και αδιάλειπτη παρακολούθηση των τοξικών ρύπων. Δεν εξαφανίζονται τα απόβλητα ούτε οι ρύποι και απλά μεταφέρονται από την ατμόσφαιρα στο έδαφος και στο νερό.
  • Είναι η πιο ακριβή μέθοδος, τόσο ως επένδυση όσο και ως λειτουργία.
  • Δημιουργεί τις λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με άλλες μεθόδους, όπως η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και η εναλλακτική διαχείριση.
  • Σπαταλά ενέργεια, αφού χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να λειτουργήσει από την ενέργεια που θα εξοικονομηθεί από το παραγόμενο προϊόν.
  • Θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ΧΥΤΑ απορριμμάτων για τις περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου για λόγους όπως απεργίες οδοκαθαριστών κτλ και ένα ΧΥΤΑ επικινδύνων τοξικών για τα υπολείμματα της καύσης.
  • Είναι ανταγωνιστική της ανακύκλωσης και δεν προάγει τη συνολική εφαρμογή της δέσμευσης της χώρα μας για ανάκτηση του 60% και ανακύκλωσης του 55-80% των συσκευασιών μέχρι το 2011.
  • Θα δεσμεύει τους ΟΤΑ για τουλάχιστον 20 - 30 χρόνια, αφού θα πρέπει να παραδίνουν συγκεκριμένες ποσότητες απορριμμάτων με συγκεκριμένη ποιοτική σύσταση στις μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι και να θέλουν οι ΟΤΑ να αυξήσουν την πρόληψη, την ανακύκλωση ή την κομποστοποίηση, θα κινδυνεύουν να πληρώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για ποινικές ρήτρες, που θα υπάρχουν στις συμβάσεις.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, απορρίπτουμε την καύση και στηρίζουμε σχέδια διαχείρισης που βασίζονται πραγματικά στην αρχή της πρόληψης και της προφύλαξης, με ξεκάθαρη ιεραρχία:

ΠΡΟΛΗΨΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ στη λύση που είναι καλύτερη οικονομικά και περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά δίκαιη, αφού δε θα οδηγήσει σε επιπλέον επιβάρυνση των πολλών.

Χρειαζόμαστε δηλαδή:

- Μια πράσινη πολιτική ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ), με το χαμηλότερο κόστος, με τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, με την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και με κοινωνικά δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου από τα απορρίμματα. Μια πολιτική που υλοποιείται με δημόσια-αυτοδιοικητική διαχείριση των απορριμμάτων και που βασίζεται πραγματικά στους τρεις άξονες (μείωση-πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση), έτσι ώστε μια πολύ μικρή ποσότητα αδρανών απορριμμάτων να καταλήγει σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

- Αναθεώρηση του Περιφερειακού σχεδιασμού (ΠεΣΔΑ), αφού αυτός που εγκρίθηκε το 2005 και είχε χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των προτεινόμενων έργων μέχρι το 2010, δεν υλοποιήθηκε, κρίθηκε κατά γενική ομολογία αναξιόπιστος αλλά είναι και ανεφάρμοστος όταν προβλέπει την κατασκευή 7 τέτοιων εργοστασίων, τα οποία είναι αδύνατον να γίνουν στην εποχή της κρίσης που διέρχεται η χώρα.

Ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός θα πρέπει να στηρίζει πολιτικές αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, δεσμεύοντας κάθε Δήμο σε τοπικούς στόχους και ποσοστά μείωσης, ανάκτησης και ανακύκλωσης, με βάση τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπόψη ότι τα Περιφερειακά σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠεΣΔΑ) υπάγονται πλέον σε εκείνα τα σχέδια και προγράμματα για τα οποία απαιτείται η εκπόνηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ).

Καλούμε την Περιφέρεια, τους νεοεκλεγέντες περιφερειακούς συμβούλους, τις δημοτικές αρχές, όλες τις δημιουργικές δυνάμεις αλλά και τους κοινωνικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες να προωθήσουμε από κοινού μια βιώσιμη στρατηγική για τα απορρίμματα της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να απεμπλακούμε από τα αδιέξοδα, την επιβολή λύσεων «εν κρυπτώ» αλλά και το σύνδρομο «όχι στη δική μου αυλή». Πρέπει να σταματήσουμε τη συνεχιζόμενη σπατάλη πόρων και την εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος με επιλογές που να είναι δίκαιες, οικολογικές και οικονομικά συμφέρουσες για τους πολλούς κι όχι για τους λίγους.

Είναι ώρα ευθύνης για όλους μας.

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Κειμενο του Αντιγονου Γεμιστού
"Τοσο γραμμένα τα εχουν ολα πια, στα παλια τους παπουίδια αυτοι στον Δημο Βερογριάς; Εχει εδω και 6 μηνες που τους ειδοποιησα για πρωτη φορα. Μετα ξανα στους 3 μηνες . Για ενα ποτιστικο συστημα που σε μια παιδικη χαρα εχει χαλασει η βανα του και τρεχει συνεχως ( ναι εδω και 6 μηνες). Η απαντηση τους: δεν εχουμε λεφτα για να αλλαξουμε την βανα!!!!!!!!!!!!!.
Καποιος γειτονας κατι ψιλοεφταξε και σταματησε να τρεχει τοσο πολύ. Εδω και 1 μηνα παλι ομως αρχισε να τρεχει . Δεν τους ξαναπηρα τηλεφωνο. Ισως να τους ειδοποιησαν και οι δημοτικοι υπαλληλοι που περναν απο εκει. Την απαντηση την ξερω .
Ηδη οι πολιτες που κανουν υπερκαταναλωση νερου πληρωνουν προστιμα.
Ο Δημος αραγε θα πληρωσει ;
Οι υπευθυνοι αντιδημαρχοι θα πληρωσουν για την υπερκαταναλωση νερου για την οποια ευθυνονται;
Εμεις θα την αλλαξουμε την βανα μονοι μας ।Ακομα και μουσκεμα να γινουμε γιατι δεν θα σας ζητησουμε να κλεισετε το νερο για να το κανουμε , μιας και ειμαστε σιγουροι οτι δεν θα στειλετε εργατη του δημου να το κανει γιατι μαλλον δεν εχετε λεφτα για να του πληρωσετε το μεροκαματο" .
*** πολυ ωραιες και οι συστασεις, για να μην δημιουργουν οι δημοτες λιμναζοντα νερα , προς αποφυγή προσελκυσης κουνουπιων που ισως και να μεταφερουν τον ΙΟ του Νείλου.